Evaluatieformulier deelnemer

Wil je onderstaande vragenlijst invullen, aanvinken wat van toepassing is en een toelichting geven op je antwoorden als dat wordt gevraagd?

Profielfoto van Joanneke Marchal

Hoi, Ik wens je veel succes met het invullen van dit evaluatieformulier.

Joanneke Marchal

Vul deze vragenlijst in één keer in. Sluit je Internetbrowser niet af, anders raak je mogelijk je antwoorden kwijt. Dit is afhankelijk van de instellingen van je Internetbrowser.

  Gegevens van deelnemer (van jou)

  Naam deelnemer (uw kind)


  Gegevens van u (van je ouders of verzorgers)

  E-mailadres (bevoegd gezag)


  Vragen over de Sta Sterk training

  Ik vond de training leuk

  Ik heb veel geleerd op de training

  Ik kan nu voor mezelf opkomen


  2. Wat vond je leuk aan de Sta Sterk training?


  3. Wat vond je minder leuk aan de training?


  4. Wat vond je het moeilijkste aan de training?


  5. Wat wilde je leren tijdens de training?


  6. Wat heb je geleerd tijdens de training?


  7. Vind je dat je al genoeg hebt geleerd van de punten die je wilde leren?

  Toelichting


  8. Is er al iets veranderd door wat je hebt geleerd tijdens de training? (bijv. op school, de sportclub, enz.)

  Toelichting


  9. Is er iets dat je graag had willen leren, maar niet is behandeld tijdens de training?

  Toelichting indien met ja beantwoord

  Alleen invullen als je ja hebt geantwoord


  10. Heb je gewerkt aan de opdrachten uit de Sta Sterk map voor thuis?


  11. Hoe vond je het om de opdrachten uit de Sta Sterk map voor thuis te doen?


  12. Wat vond je van de duur van de training?


  13. Hoe vond je het om samen te werken met anderen?

  Ik voelde mij direct op mijn gemak

  Ik voelde mij op den duur op mijn gemak

  Ik durfde (op den duur) alles te zeggen

  Het oefenen hielp bij om het beter te leren

  Vraag 13 is alleen van toepassing bij een duo- of groepstraining


  14. Welk cijfer zou je de Sta Sterk training geven?

  Geef een cijfer of selecteer 2 cijfers. Bijv. een 7 en een 8 om een 7,5 te geven


  Wil je nog iets kwijt?

  Door op 'verzenden' te klikken stem je ermee in dat joannekemarchal.nl - vanwege AVG-regelgeving - jouw informatie veilig (tijdelijk) opslaat, zodat er adequaat kan worden gecommuniceerd.