inhoudsopgave

  Sta Sterk training

  Meer Weerbaarheid

  • Vind je het moeilijk om nee te zeggen?
  • Voel je jezelf soms onzeker of word je gepest?
  • Heb je meer zelfvertrouwen nodig?
  • Wil je leren om beter voor jezelf op te komen?

  De Sta Sterk training is een weerbaarheidstraining voor kinderen en tieners van 4-18 jaar, die moeite hebben met het stellen van grenzen, onvoldoende zelfverzekerd zijn of hulp nodig hebben tegen pesten.

  Onder weerbaarheid verstaan we het kunnen omgaan met bedreigende situaties, het kunnen inschatten van risico's, het kunnen bedenken van een goede reactie hierop en het kunnen bieden van weerstand tegen de druk uit de omgeving. Een weerbare jeugdige doet niet zo gauw iets waar hij zelf niet achter staat

  Classificatie van het Nederlands jeugdinstituut

  De Sta Sterk training heeft tot doel de sociale weerbaarheid van kinderen te vergroten, zodat zij beter reageren op ongewenst (pest)gedrag. Hierdoor wordt de invloed van het pestgedrag op het slachtoffer beperkt, het zelfvertrouwen groeit en het risico op gepest worden verkleind.

  We gaan samen op een ontspannen en creatieve manier oefenen om jou meer weerbaar gedrag aan te leren. Na jouw Sta Sterk training ben je beter in staat om zelf lastige situaties aan te gaan en voor jezelf op te komen.

  De Sta Sterk training kan individueel gevolgd worden, in een duo-training of in groepsverband. Daarnaast biedt Joanneke ook een programma aan voor scholen.

  Over de Sta Sterk-trainer

  Joanneke Marchal is als gediplomeerd Sta Sterk trainer aangesloten bij het Kenniscentrum Omgaan met Pesten. De Sta Sterk training is opgenomen in de JGZ-richtlijn Pesten.

  Ik help kinderen graag met het ontwikkelen van meer weerbaar gedrag, zodat zij beter kunnen reageren op ongewenst gedrag

  Joanneke Marchal
  Profielfoto van Joanneke Marchal

  Hoe ziet een training eruit?

  De Sta Sterk training begint met een intakegesprek waarin we jouw persoonlijke leerdoel(en) bespreken.

  Voor de één ligt het doel op het gebied van meer assertiviteit, terwijl voor jou misschien sociale vaardigheid belangrijk is.

  Tijdens de training oefenen we op verschillende aandachtsgebieden door verhalen en metaforen, (ontspannings)oefeningen, discussie, rollenspel en creatieve opdrachten.

  Je ontvangt een Sta Sterk map met informatie, tips, oefeningen en opdrachten uit de Sta Sterk training.

  Bekijk hieronder de aandachtsgebieden (klik op +).

  We werken in de training aan

  Het leren en eigen maken van weerbaar lichaamstaal

  • Lichaamshouding (sterk staan)
  • Oogcontact (aankijken)
  • Stemgebruik (duidelijk spreken)

  Supporters

  Voor de Sta Sterk training kies je één of meerdere supporters waarmee je gaat werken aan de opdrachten uit je Sta Sterk map.

  Door ouders, verzorgers, leerkracht/mentor of andere betrokkenen ('de supporter') te informeren over de training kunnen ze jou beter ondersteunen in het proces. Dit vergroot de kans op een positief resultaat van de training.

  Sta Sterk training voor kinderen en tieners in Veenendaal - Jongens & Meisjes

  Na deze training

  Na het volgen van de Sta Sterk training bekijken we samen in hoeverre jouw persoonlijke doel behaald is.

  In de Sta Sterk werkmap vind je praktische informatie en oefeningen waarmee je thuis verder kan oefenen in weerbaar gedrag.

  Na deze training:

  Kan je sterker (assertiever) reageren op veelvoorkomend pestgedrag.
  Kan je beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve intenties (bedoelingen).
  Toon je sterker en meer weerbaar lichaamstaal.
  Gebruik je verschillende strategieën om je sterker te voelen in de omgang met anderen.
  Heb je een Sta Sterk werkmap voor thuis om alle informatie nog eens rustig na te lezen en te blijven oefenen.

  In 2015 is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de positieve invloed van de Sta Sterk training (het effect van buitenstaanders op de groep). Wil je meer weten? Lees hier meer over dit onderzoek.

  Praktische informatie

  De Sta Sterk training wordt gegeven voor kinderen en tieners van 4 tot 18 jaar in 4 werkvormen:

  • Individueel (1 deelnemer).
  • Duo (2 deelnemers).
  • Groepsverband (3-8 deelnemers).
  • Scholen (6-15 deelnemers).

  Aan de hand van een vragenformulier en een intakegesprek stellen we jouw persoonlijke doel vast. Bij een individueel traject stellen we ook een plan van aanpak op.

  • Persoonlijk intakegesprek van 60-75 min.
  • 8-10 lessen van 60-75 min. (afhankelijk van gekozen vorm).
  • individueel, duo, groepsverband of scholen.
  • Sta sterk map met huiswerkopdrachten.

  De kosten van het intakegesprek komen te vervallen bij definitieve deelname aan één van de Sta Sterk programma's bij Joanneke Marchal.

  Hoeveel kost het?

  Een aantal zorgverzekeraars (Zorg en Zekerheid en ONVZ) vergoeden (een deel van) een weerbaarheidstraining (aanvullende verzekering).

  U kan dit nakijken op het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar of neem contact met hen op en vraag naar de vergoeding van preventieve cursussen.

  De Sta Sterk training wordt door sommige verzekeraars vergoed onder de preventievergoeding. De Sta Sterk training kan psychische klachten, zoals depressie of een burn-out krijgen voorkomen of de kans erop verkleinen.

  Alle bedragen zijn incl. 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

  Bekijk hieronder de werkvormen en extra opties zoals een consultatiegesprek (klik op +).

  Werkvormen & Opties

  • Kosten: € 65,- incl. 21% BTW
  • Duur: 60-75 min.

  De kosten voor het intakegesprek vervallen bij definitieve deelname aan één van de Sta Sterk programma's bij Joanneke Marchal.

  👉 Vraag naar een preventievergoeding bij uw zorgverzekering

  Onderzoek naar pestgedrag

  Jeroen Pronk is universitair docent bij de afdeling Klinische, Neuro-, en Ontwikkelingspsychologie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Hij doet onderzoek naar pesten op school en de sociale dynamiek in schoolklassen, met een focus op het bevorderen van prosociaal gedrag bij leerlingen.

  Pesten op school is een ernstig maatschappelijk probleem. Meer dan 10% van de schoolgaande jeugd is regelmatig slachtoffer van pesten en dat heeft een verregaande invloed op hun mentale en fysieke gezondheid, maar ook op hun functioneren in het onderwijs

  Jeroen Pronk

  In 2015 heeft hij een proefschrift gepubliceerd over pestgedrag op scholen. Dit onderzoek richtte zich ook op de impact van de Sta Sterk training, vooral op de invloed van de buitenstaanders.

  Kan het pestgedrag in een groep worden veranderd als de sociale en emotionele weerbaarheid van de buitenstaanders wordt vergroot?

  Vanuit een voor- en nameting kwam hij tot de volgende conclusies:

  De lichaamshouding in pestsituaties verbeterd.
  Deenemers geven meer aan hoe ze zich voelen, vragen meer hulp en durven vaken aan te geven wanneer zij niet goed worden behandeld.
  Deelnemers kunnen socialer en beleefder interacteren met anderen en mengen zich ook meer in sociale relaties.
  Deelnemers hebben minder angst voor sociale situaties, presentaties geven of om op een andere manier in de belangstelling te staan.
  Gevoel van boosheid is afgenomen (waarschijnlijk doordat zij zich beter leren uiten door de training).
  Het gevoel van vertrouwen is toegenomen. Ze durven zichzelf meer te laten zien.
  Afname passief buitenstaandergedrag, vasthouden van helpersgedrag.

  Vrijblijvende aanvraag

  Keurmerk gediplomeerd Joanneke Marchal in Veenendaal

  Een aanvraag voor de Sta Sterk training is geheel vrijblijvend, tot je betaald hebt.

  Is er sprake is van overmacht nadat je betaald hebt? Dan kan je de aanvraag kosteloos verplaatsen.

  Door op 'verzenden' te klikken stem je ermee in dat joannekemarchal.nl - vanwege AVG-regelgeving - jouw informatie veilig (tijdelijk) opslaat, zodat er adequaat kan worden gecommuniceerd.

  LEES ONDERSTAANDE A.U.B. 

  Je ontvangt direct een bevestiging via e-mail. Heb je niks ontvangen binnen vijf minuten? Kijk dan in je spambox en voeg het e-mailadres van Joanneke Marchal meteen toe aan de lijst van 'veilige verzenders'.